سامانه گردشگری و رزرو هتل های کشور

شماره حساب ها

شماره حساب ها و شماره کارت رزرواسیون بیاسفر

 


 بانک ملي
شماره حساب: 0109044004002
شماره كارت:6037997390967553
حسين صادقي
شبا: IR830170000000109044004002

سامانه گردشگری بیاسفر. 1394 - 1400